Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1 SATICI
Ticari Ünvan: Mavi Pencere Güzel Sanatlar Tas. Yap. San ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Caddebostan Mah. Op. Cemil Topuzlu Cad. Deniz Apt. No:85/B Kadıköy-İstanbul
Telefon: (0216) 660 18 64
Faks: (0216) 660 18 66
Eposta adresi: info@karoistanbul.com
KEP Adresi: mavipencere@hs01.kep.tr
Mersis No: 0613058018800011

1.2 ALICI
Adı-Soyadı/Unvanı: :
Adresi:
Şehir:
Ülke:
Telefon:

Ürün/Hizmet Adedi
Ürün/Hizmet Birim Fiyat(KDV Dahil))
Toplam KDV Dahil Tutar
Teslim Mağazası

Mağaza Teslim Ürünler:
Ürün/Hizmet Adı:
Ürün/Hizmet Adedi:
Teslim Mağazası:
Siparişe ait kargo bedeli:
Sipariş indirimi:

TESLİMAT YAPILACAK KİŞİ:
TELEFONU VE ADRESİ:
FATURA GÖNDERİM ADRESi:

2.KONU

“Mavi Pencere’in internet sitesi (terrazzostore.com)’da “Müşteri” tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3.SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir;

Ürün/Hizmet Adı:
Ürün/Hizmet Adedi:
Ürün/Hizmet Birim Fiyat(KDV Dahil):
Toplam KDV Dahil Tutar:
Teslim Mağazası:
Siparişe ait kargo bedeli:
Sipariş indirimi:

TESLİMAT YAPILACAK KİŞİ:
TELEFONU VE ADRESi:
FATRURA GÖNDERİM ADRESi:

Sipariş edilen ürünler en fazla 30 gün içerisinde teslim edilir.
Siparişiniz kargoya verildikten sonra bir e-posta ile bilgilendirileceksiniz.

4.CAYMA HAKKI

” Mavi Pencere “, “Müşteri’nin, 3. maddede bilgileri yer alan ürünün, yine aynı maddede yer alan teslim yapılacak adresteki kişiye (kuruluşa) tesliminden itibaren, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafına ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı ve malın bedelini iade etmeyi taahhüt eder.
Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürün/ürünler ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak, iade alanını doldurduğunuz faturasıyla birlikte orijinal kutusuyla, orijinal kutusu yoksa da ürün / ürünlere zarar gelmeyecek şekilde paketleyerek iadeye hazır hale getirmek alıcı sorumluluğundadır.
Cayma hakkı kullanılması nedeni ile iade edilen ürüne ilişkin kargo/nakliyat bedeli ” Mavi Pencere ” tarafından ödenecektir.
Cayma bildirimini
Adres: Caddebostan Mah. Op. Cemil Topuzlu Cad. Deniz Apt. No:85/B Kadıköy-İstanbul
Telefon: 0216 660 18 64
Faks: 0216 660 18 66
Eposta adresi: info@karoistanbul.com
KEP Adresi: mavipencere@hs01.kep.tr
Mersis No: 0613058018800011
Üzerinden yapabilirsiniz.

5.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Mevzuat uyarınca cayma hakkı kullanılamayacak ürünler söz konusu olduğunda bu hak kullanılamaz.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine göre bunlar;
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

GENEL HÜKÜMLER

6.1. “Müşteri”, terrazzostore.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.
6.2. “Müşteri” işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.
6.3. “Müşteri”nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese ilişkin ” Mavi Pencere “in internet sitesinde açıklanan süre içinde ancak yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.
6.4. “Müşteri”, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden “Mavi Pencere” sorumlu tutulamaz.
6.5. “Müşteri” satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.
6.6. “Mavi Pencere” sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.7. ” Mavi Pencere “, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu “Müşteri”ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde ” Mavi Pencere “in sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan “Müşteri” dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. ” Mavi Pencere “, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli müşteriye iade etmekle yükümlüdür.
6.8. İade işlemlerinde Vergi mevzuatı uygulanacaktır.
6.9. ” Mavi Pencere ” internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme “Müşteri” tarafından gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra okunmuş içeriği tüm bilgiler ve koşullar kabul edilmiştir.

Sözleşme Tarih: